« Tillbaka

2001:4

Sambands­bedömning

Orsakssamband har varken ansetts föreligga mellan bröstcancer och läkemedel som tillförts lokalt och innehållit ett svagt östrogen eller ett starkare östrogenpreparat som använts endast tre veckor innan bröstcancern upptäcktes.

Bakgrund

Patienten, född 1930, började 1990 medicinera med Dienoestrol på grund av benskörhet. Under hösten 1991 bytte man ut Dienoestrol mot Ovesterin på grund av underlivsbesvär till följd av östrogenbrist. I november 1994 fick patienten i stället Kliogest som användes endast i tre veckor. Den 21 december 1994 upptäcktes att patienten hade bröstcancer.

Patienten

Patienten anmälde att hennes bröstcancer hade samband med östrogenbehandlingen.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att orsakssamband mellan patientens bröstcancer och östrogenbehandlingen inte var övervägande sannolikt. Beträffande Dienoestrol och Ovesterin konstaterades att det inte finns något känt samband mellan dessa, som innehåller det svaga östrogenet östriol och som tillförs lokalt i slidan, och bröstcancer. När det gäller Kliogest, som innehåller det starkare östrogenet östradiol, konstaterades att detta läkemedel använts endast ca tre veckor innan bröstcancern upptäcktes.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 2 mars 2001 följande bedömning.

Enligt nämndens mening kan lokal tillförsel av Dienoestrol och Ovesterin, som innehåller östriol vilket är ett svagt östrogen, i slidan inte orsaka bröstcancer. Patienten använde Kliogest endast i tre veckor tiden före det att bröstcancern upptäcktes. Eftersom det normalt tar flera år för en bröstcancer att uppnå aktuell storlek kan inte heller Kliogestbehandlingen ha orsakat bröstcancern. Nämnden delar således Läkemedels­försäkringens bedömning att det inte är övervägande sannolikt att patientens bröstcancer har orsakats genom användning av olika östrogenpreparat. Mot bakgrund av ovanstående och på de skäl som Läkemedels­försäkringen i övrigt anfört föreligger inte någon ersättningsbar läkemedelsskada.

Dnr L2000/0052