« Tillbaka

1997:8

Sambands­bedömning

Hudbesvär som uppkommit efter användning av p-piller har ansetts inte med övervägande sannolikhet ha orsakats genom läkemedelsanvändningen, eftersom patienten tidigare använt detta läkemedel utan att få en sådan reaktion och besvären kvarstått en längre tid efter det att patienten upphört att använda läkemedlet.

Bakgrund

Patienten, född 1968, började hösten 1985 att använda p-pillret Trionetta. I maj 1986 uppsökte hon vårdcentralen för nässelutslag. Sedan hon i juni 1986 tagit en tablett Magnecyl utvecklade hon inom några timmar en kraftig ansiktssvullnad. Besvären fortsatte i två år trots diet inbegripande salicyl- och bensoesyrereducerad kost. Sedan patienten börjat misstänkta att besvären hade samband med Trionetta och därför slutat använda detta läkemedel, minskade besvären för att helt upphöra efter drygt ett halvt år.

Våren 1989 till sommaren 1990 använde patienten p-pillret Desolett utan besvär. Hon födde barn åren 1991, 1992 och 1993. Efter den sista förlossningen insattes i augusti 1993 livmoderinlägget Levonova, som utsöndrar gestagen direkt i livmodern. Inom en vecka fick hon ett rött utslag i vänster armveck. Sedan livmoderinlägget tagits bort fyra veckor senare, försvann utslaget efter ytterligare sex veckor.

I september 1993 började patienten på nytt använda p-pillret Desolett, som inte innehåller hormonet levonorgestrel vilket ingår i både Trionetta och Levonova. I början av september 1994 fick hon återkommande nässelutslag

över hela kroppen. Sedan hon på grund därav slutat använda Desolett, kvarstod besvären ca tre månader.

Patienten

Patienten ansåg att det förelåg ett samband mellan hennes besvär och läkemedelsanvändningen och begärde ersättning för dessa besvär.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg inte att det fanns övervägande sannolikhet för ett orsakssamband mellan patientens besvär och läkemedelsanvändningen. Ersättningskravet hade därför avböjts.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 23 juni 1997 följande bedömning:

Nässelutslag efter användning av läkemedlet Trionetta är en mycket ovanlig läkemedelsbiverkan. Det kan visserligen inte uteslutas att de nässelutslag som patienten fått år 1986 och den hudsvullnad som uppkommit någon månad senare i anslutning till förtäringen av Magnecyl har utlösts av användningen av Trionetta. Utredningen i ärendet ger dock inte stöd för att ett sådant orsakssamband är övervägande sannolikt.

Det saknas vidare belägg för att det utslag i armvecket som patienten fått år 1993 kan ha orsakats av det livmoderinlägg Levonova som vid denna tid hade satts in på henne.

När det slutligen gäller de nässelutslag som patienten fått år 1994 i samband med att hon intagit läkemedlet Desolett beaktar nämnden att hon tidigare under ca ett år använt detta läkemedel utan att få en sådan reaktion. På grund härav och då besvären kvarstått en längre tid efter det att patienten upphört att använda läkemedlet kan det – trots tidssambandet i övrigt – inte anses övervägande sannolikt att utslagen orsakats genom denna läkemedelsanvändning.

Dnr 47/1996
(Jfr RFS B:8 1997:8)