« Tillbaka

1986:1

Sambands­bedömning

En tarmsjukdom som inte är känd som biverkan till antibiotika har ansetts inte med övervägande sannolikhet ha orsakats genom användning av sådant läkemedel.

Bakgrund

Patienten, född 1975, insjuknade i lunginflammation och behandlades den 11 januari 1982 med Abboticin, som valts på grund av patientens penicillinöverkänslighet. Den 2 februari 1982 fick hon på grund av öroninflammation en ny kur Abboticin. Efter halva behandlingstiden fick hon ont i magen och, då tre dagar återstod, diarréer med blödningar. Patienten hade även efter medicineringens slut besvär med magen och togs in på barnklinik den 26 april 1982 för magbesvär. Sjukdomen förvärrades så att man till slut måste göra en colonresektion. Sannolikt var det fråga om en ulcerös colit.

Patienten

Patienten, som företräddes av sin mor, ansåg att det var övervägande sannolikt att tarmsjukdomen hade orsakats av Abboticin. Patienten hade inte tidigare haft några mag﷓ eller tarmproblem, utan hennes tarmbesvär började under medicineringens gång.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att det var sannolikt att patientens tarmbesvär hade orsakats av en ulcerös colit och anförde att det inte var känt att Abboticin kunde orsaka en inflammatorisk tarmsjukdom av denna typ. Patientens ersättningskrav hade avböjts med hänvisning till att det inte var övervägande sannolikt att tarmsjukdomen hade orsakats genom användning av läkemedlet.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 15 januari 1986 följande bedömning:

Patientens magbesvär, som är av typen ulcerös colit, debuterade i samband med lung- och öroninflammationer. Patienten behandlades därvid med läkemedlet Abboticin. Det är ej känt att detta läkemedel kan orsaka nämnda tarmsjukdom. Då således patientens magsjukdom ej med övervägande sannolikhet orsakats genom användningen av läkemedel, föreligger inte någon ersättningsbar läkemedelsskada.

Dnr 13/1985
(Jfr RFS 1978-1989 s. 34)