« Tillbaka

1984:2

Sambands­bedömning

Skada på ena innerörat har ansetts inte med övervägande sannolikhet ha orsakats genom användning av antibiotika.

Bakgrund

Patienten, född 1906, opererades den 17 september 1980 på grund av gallblåseinflammation. För feber efter operationen behandlades hon med bl.a. Garamycina i två veckor. Den 29 september 1980 röntgades gallgångarna, varvid kontrastmedlet Urografin användes. På morgonen efter röntgenundersökningen fick patienten en tablett Panodil på grund av huvudvärk. Hon kräktes senare på dagen, tålde inte ljus på kvällen och var illamående på förnatten. Någon dag senare fick hon Stemetil för sitt illamående. Hon var fortfarande ljuskänslig och hade huvudvärk men sov bättre. Den 6 oktober 1980 skrevs hon ut feberfri och i gott skick. Besvären bedömdes som måttliga och övergående. Patienten hade dock därefter svårt att gå och kände sig tom i huvudet. Symtomen tolkades i oktober 1980 av en neurolog som orsakade av en högersidig vestibularisskada, förmodligen till följd av en kärlskada.

Patienten

Patienten hävdade att hon i samband med röntgenundersökningen blev mycket dålig, fick svår yrsel, kräkningar, huvudvärk och blev ljuskänslig. Hon tappade all aptit och kunde inte gå ur sängen på flera dagar. Hon gick hem med svåra balansstörningar och har efter undersökningen kvarstående yrsel och balanssvårigheter.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att det inte var övervägande sannolikt att den högersidiga vestibularisskadan hade orsakats av kontrastmedlet Urografin, eftersom någon ototoxitet inte finns rapporterad för detta medel. Övervägande sannolikhet talade även mot ett samband mellan skadan och läkemedlet Garamycina med tanke på den snabba debuten och det förhållandet att det rörde sig om en enkelsidig vestibularisskada.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 28 mars 1984 följande bedömning:

Patienten har behandlats med Panodil, Stemetil och Garamycina. Vad beträffar de tre nämnda preparaten är det inte övervägande sannolikt att användningen av dessa förorsakat vestibularisskadan. Det är dock känt att

Garamycina kan påverka detta organ. Med hänsyn till den snabba debuten och utvecklingen av skadan samt att den endast drabbat höger sida är det emellertid inte övervägande sannolikt att skadan orsakats av användningen av Garamycina. Den uppkomna komplikationen torde snarare bero på en vaskulär insult som ibland kan inträffa i samband med operativa ingrepp. Ersättningsbar läkemedelsskada föreligger således inte.

Dnr 3/1984
(Jfr RFS 1978-1989 s. 28-29)