« Tillbaka

1981:4

Sambands­bedömning

Blodpropp i ena benet har ansetts med övervägande sannolikhet ha orsakats genom användning av p-piller.

Bakgrund

Patienten, född 1949, som var väsentligen frisk, använde sedan slutet av år 1978 olika p-piller. Den 7 april 1979 föll hon under slalomåkning. Hon fick därefter värk i vänster ben, som svullnade och blev missfärgat. Två dagar senare upptäcktes en proppbildning i vänster ben omfattande både lårvenen och tarmbensvenen. Patienten opererades två gånger för proppbildningarna.

Patienten

Patienten ansåg att fallet i slalombacken var så lindrigt att en muskelblödning inte kan ha uppstått samt begärde ersättning från läkemedelsförsäkringen för skadan.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att proppbildningen i ena benet med övervägande sannolikhet hade orsakats av skadan mot benet efter fallet i slalombacken och den åtföljande muskelblödningen i vänster lår. Övervägande sannolikhet för ett samband mellan p-pillerkonsumtionen och proppbildningen förelåg alltså inte, och ersättningsanspråket hade därför avböjts.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 30 september 1981 följande bedömning:

Nämnden, som inhämtat yttrande av sakkunniga, anser att besvären med övervägande sannolikhet har orsakats genom användningen av p-piller. Ersättningsbar skada föreligger därför.

Dnr 1/1980
(Jfr RFS 1978-1989 s. 13)