« Tillbaka

1981:3

Sambands­bedömning

Blodproppar i lungan, som uppkommit efter en knäoperation och lett till döden, har ansetts inte med övervägande sannolikhet ha orsakats genom användning av p-piller, eftersom patienten dessförinnan använt p-piller i tio år utan problem och knäoperationen medfört en ökad risk för proppbildning.

Bakgrund

Patienten, född 1939, började år 1970 använda p-pillret Follinett. Hon opererades i januari 1980 för en meniskskada i vänster knä. Efter operationen behandlades hon med sjukgymnastik för knäet. Under en taxiresa till sjukgymnasten avled patienten i februari 1980. Dödsorsaken var lungemboli.

Enligt obduktionsprotokollet synes patienten ha avlidit till följd av vandringar av blodproppar från det vänstra benets blodådror till lungpulsådern. I protokollet uttalades att blodproppsbildningen i det vänstra benets blodådror i sin tur var en följd av knäoperationen.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att lungembolin var en följd av knäoperationen och inte hade något samband med p-pillerkonsumtionen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 5 maj 1981 följande bedömning:

Nämnden konstaterar att patienten har ätit p-piller under 10 års tid utan några problem. Efter en operation försämras blodcirkulationen vilket medför en ökad risk för trombos. Nämnden anser att p-pillerkonsumtionen sålunda inte med övervägande sannolikhet har orsakat blodproppsbildningen. Ersättningsbar läkemedelsskada föreligger därför inte enligt § 3 i försäkringsvillkorens mening.

Dnr 2/1981
(Jfr RFS 1978–1989 s. 25)