« Tillbaka

1981:1

Sambands­bedömning

Blodpropp i lungan har ansetts med övervägande sannolikhet ha orsakats genom användning av p-piller, eftersom läkemedelsanvändningen förstärkt den risk för ökad proppbildning som en nedsatt koaguleringsförmåga i patientens blod medfört.

Bakgrund

Patienten, född 1954, hade i tre år använt p-pillret Follinett. Hon insjuknade i maj 1979 med hosta och hög feber samt togs in på sjukhus för misstänkt propp i lungan som dock inte säkert kunde diagnostiseras.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen ansåg att en eventuell lungpropp med övervägande sannolikhet berodde på att patienten hade fel i blodets koaguleringsförmåga samt hänsköt ärendet till nämnden för principiellt utlåtande om en ersättningsbar skada kunde anses föreligga.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 15 januari 1981 följande bedömning:

Nämnden anser med stöd av sina sakkunniga att blodets nedsatta koaguleringsförmåga medför en ökad risk för proppbildning. Denna ökade risk förstärks emellertid ytterligare vid p-pillerförtäring. Nämnden anser därför att skadan är en ersättningsbar läkemedelsskada.

Dnr 11/1980
(Jfr RFS 1978-1989 s. 15)