« Tillbaka

1980:1

Sambands­bedömning

Hjärtinfarkt, som lett till döden, har ansetts med övervägande sannolikhet ha orsakats genom användning av p-piller.

Bakgrund

Patienten, född 1949, använde sedan år 1976 p-pillret Neovletta efter att tidigare ha använt Follinett. Hon var i stort sett frisk, förutom några tidigare sporadiska svimningsanfall, och rökte ca 15 cigarretter om dagen. I oktober 1978 insjuknade hon med svår smärta i vänster axel, svåra bröstsmärtor och kräkningar. Hon blev medvetslös med andningsstillestånd och var vid intagningen på sjukhus kraftigt blåfärgad. I efterförloppet förlorade hon talförmågan och blev förlamad i armar och ben. Sjukdomstillståndet bedömdes som en skada på hjärtmuskeln samt syrgasbrist i hjärnstammen och hjärnbarken. Hon avled i april 1979. Obduktionsresultatet stödde antagandet att hon hade drabbats av en hjärtinfarkt åtföljd av syrgasbrist hos kroppens vävnader med hjärnskada som följd. Resultatet uteslöt att patienten haft någon hjärtsjukdom av familjär typ.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen hänsköt till nämnden frågan om dödsfallet med övervägande sannolikhet hade orsakats av p-pillret Neovletta.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 20 mars 1980 följande bedömning:

Nämnden anser att dödsfallet med övervägande sannolikhet orsakats genom användning av p-piller.

Dnr 3/1979
(Jfr RFS 1978-1989 s. 10)