« Tillbaka

1979:2

Sambands­bedömning

Blodproppar i bl.a. lungorna, som lett till döden, har ansetts med övervägande sannolikhet ha orsakats genom användning av p-piller.

Bakgrund

Patienten, född 1940, som var väsentligen frisk, började i februari 1978 använda p-pillret Follimin. Hon insjuknade i början av september 1987 med tilltagande trötthet, lätt febrighet och tilltagande andfåddhet vid gång i trappa. Lungröntgen visade förtätning av ena lungan. Tillståndet uppfattades som lunginflammation, och patienten behandlades med antibiotika. Problemen återkom efter några veckor, och lungröntgen visade förtätning också av andra lungan. I januari 1979 togs patienten åter in på sjukhus efter att några dagar ha haft feber, smärtor i bröstet, djupandning och tilltagande andningssvårigheter. På grund av uttalad cirkulationssvikt avled hon samma dag. Obduktionen visade att hon hade ventromboser i lilla bäckenet och embolier i lungorna, varav en färsk som i stort sett täppte till hela höger lunga.

Läkemedels­försäkringen

Läkemedels­försäkringen hänsköt till nämnden frågan om dödsfallet med övervägande sannolikhet hade orsakats av p-pillerkonsumtionen.

Nämnden

Nämnden gjorde i yttrande den 6 juni 1979 följande bedömning:

Nämnden finner att dödsfallet med övervägande sannolikhet orsakats genom användning av p-piller.

Dnr 2/1979
(Jfr RFS 1978-1989 s. 9)