« Tillbaka

2013:3

Läkemedels­försäkringens tillämplighet

Den anmälda skadan omfattas inte av läkemedelsförsäkringen då läkemedelsföretaget, som tillhandahöll preparatet till slutkund i Sverige, vid tidpunkten för skadan inte var delägare i LFF Service AB.

Patienten, född 1938, hade efter ett hjärtklaffsbyte år 2006 medicinerat med Triatec och Ramipril Winthrop som senare byttes ut mot Amias på grund av biverkningar i form av heshet och hosta. I januari 2012 meddelade apoteket att Amias inte fanns att tillgå. Patienten blev då istället erbjuden Candesartan Krka. Med tiden kom hesheten och hostan tillbaka. I augusti samma år tog medicinen slut och patienten bad att åter få Amias men det läkemedlet hade utgått och något annat alternativ fanns inte tillgängligt. Han fortsatte därför med Candesartan Krka men blev hostig och snuvig. I november 2012 blev han sjuk under en resa med kramper och magproblem samt hosta som bara ökade. Vid hemkomsten från resan bad han sin husläkare att skriva ut den medicin som var mest lik Amias, Atacand 8 mg. Detta läkemedel fungerade utan problem och hesheten och hostan försvann successivt. Snuvan kvarstod dock.

Patienten ansåg att man inte kunde byta mediciner av enbart ekonomiska skäl och menade att man även var tvungen att kontrollera om det fanns andra biverkningar förknippade med det alternativa läkemedlet. Patienten konstaterade att det läkemedel som hade orsakat hans skada var ett preparat som hade ersatt ett tidigare använt läkemedel som inte fanns att tillgå i januari 2012 eller senare. Att tillverkaren av Candesartan Krka inte hade någon läkemedelsförsäkring för skador vid tidpunkten för den aktuella skadan var enligt patienten inte brukarens ansvar.

Läkemedels­försäkringen konstaterade att ersättning enligt ersättningsbestämmelserna kunde lämnas för skada orsakad av läkemedel som delägare i bolaget hade tillhandahållit till slutkund i Sverige för förbrukning. Skadan inträffade vid den tidpunkt då patienten första gången sökte läkare för sina besvär. Endast om aktuellt läkemedelsföretag vid denna tidpunkt var medlem i bolaget kunde anmäld skada prövas i sak. Krka var delägare i Läkemedels­försäkringen från och med den 4 december 2012. Patienten sökte husläkare i november 2012 för de uppkomna biverkningarna till följd av användningen av Candesartan Krka och ordinerades då Atacand 8 mg istället. Avslutningsvis meddelade Läkemedels­försäkringen att den anmälda skadan inte hade prövats i sak då tillverkaren av Candesartan Krka vid tidpunkten för skadan inte var delägare i bolaget.

Nämnden gjorde i yttrande den 6 maj 2013 följande bedömning.

Nämnden anser i likhet med Svenska Läkemedels­försäkringen AB att den anmälda skadan inte omfattas av läkemedelsförsäkringen då läkemedelsföretaget Krka, som tillhandahöll preparatet till slutkund i Sverige, vid tidpunkten för skadan inte var delägare i LFF Service AB.

Dnr L2013/002